Sunday, February 26, 2017

Hiểu mình

Nói chuyện với anh K, mình nhận ra ảnh vẫn không hiểu mình. Mấy năm trước, anh đã không hiểu mình khi dùng cách nói đó để mời mình về làm việc cùng. Lúc đó, mình cũng khá thích offer đó và cũng cần việc nhưng vì không thích kiểu mời đó nên mình từ chối. Chuyện đó là một bài học thú vị cho mình, vì hiểu rằng có những người mà nói gì với họ không quan trọng bằng nói như thế nào.

Mấy năm trước, mình bực bội lắm, tại sao chơi với nhau vậy mà ảnh vẫn không hiểu mình? Giờ thì thấy việc một người không hiểu người khác là một chuyện rất bình thường. Muốn người khác hiểu mình thì mình phải có trách nhiệm và nỗ lực làm cho người ta hiểu trước đã, chứ không khơi khơi bắt họ tự hiểu được.

Giờ nếu ai không hiểu mình, kể cả anh H, ba mẹ ruột, ba mẹ chồng, hay sau này là con mình, thì việc đầu tiên mình làm là tự hỏi mình đã nỗ lực để họ hiểu đúng mình chưa? Nếu chưa, đó là lỗi của mình, cố gắng sửa lỗi liền đi. Nếu rồi, thì mình đã làm xong phần việc của mình rồi, người khác có hiểu được hay không thì đó là việc của người ta, không cần lăn tăn nữa.

No comments:

Post a Comment