Thursday, June 15, 2017

Bánh mì chấm cơm

Trưa nay, lúc đang ăn, con cầm miếng bánh mì chấm chấm vào chém cơm. Mình bảo con, bánh mì không chấm được với cơm đâu con, đây là chén cơm, không phải chén sữa chua. (Vì mình thường cho con ăn bánh mì chấm sữa chua.)

Nói xong câu đó, tự nhiên sực nghĩ, tại sao lại không? Tại sao bánh mì lại không chấm với cơm được? Ngay sau đó, mình điều chỉnh cách nói chuyện với con: À, con muốn bánh mì chấm cơm đúng không? Để mẹ thử chấm xem có ngon không nhé.

Mình bẻ miếng bánh mì rồi chấm vào cơm, cơm dẻo và nóng nên dính vào miếng bánh mì như sữa chua vậy, mình đưa lên miệng ăn, rồi xuýt xoa, ồ, ngon quá. Con thấy vậy, bắt chước theo, cũng chấm và cũng đưa lên miệng ăn như mẹ, cũng chu mỏ xuýt xoa.

Hai mẹ con cứ chấm chấm ăn ăn như vậy, hết được nửa chém cơm. Trong khi con vốn không thích ăn cơm hay bất kì loại tinh bột nào. Trước đó vài phút, mình cho con cầm muỗng tập xúc cơm thì không chịu ăn mà chỉ nhơi nhơi.

Ghi lại đây để luôn nhắc nhớ mình:

- không nên hạn chế và là rào cản mỗi khi con làm gì đó ngược ngạo hay khác với quy chuẩn. Con làm gì (mà trong phạm vì an toàn) thì mình nên cổ vũ và nên bắt chước theo.
- bắt chước theo con, vì thứ nhất để mình trở thành bạn chơi của con, thứ hai khéo léo lồng ghép điều mình muốn con bắt chước mình vào hoạt động đó, ở đây cụ thể là mình muốn con ăn cơm.

No comments:

Post a Comment