Sunday, July 9, 2017

Trong những chuyến đi

Lúc nào muốn thay đổi điều gì đó, muốn khác đi, muốn mới hơn, cũng nghĩ đến chuyện gói ghém đồ đạc rồi đi xa một chuyến. Đi hoài đi mãi thì thấy đi đâu mình cũng mang chính bản thân mình theo, cả những cũ kỹ, những rối bời, những mệt mỏi... Giữa những chuyến đi và trong những chuyến đi, sự khác biệt chỉ là cảnh vật bên ngoài, bên trong mình cơ bản vẫn thế, không có sự kì diệu nào xảy ra cả.


No comments:

Post a Comment