Monday, March 19, 2018

Bản sao

Vài tuần nay, mình đang tập để con tự đi vào giấc ngủ chứ không cần phải bú mẹ mới ngủ được. Tới giờ ngủ là mình tắt đèn, tạm biệt con rồi giả đò lăn ra ngủ trước. Nhờ vậy mới biết mình đang có một bản sao.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, con làm nhiều trò lắm. Đầu tiên sẽ độc thoại. Trong ngày mình và con nói với nhau những gì là tối con diễn lại y như thế, một mình đóng hai vai, tự nằm nói qua nói về. Diễn lại những câu chuyện mà mình đọc cho con nghe nữa. Nói chừng mỏi miệng, con rón rén cầm bàn tay mẹ lên hôn, như mình hay hôn tay con. Hôn xong sẽ đặt nhẹ nhàng bàn tay về vị trí cũ. Chỉnh lui chỉnh tới vài lần để chắc chắn là nó nằm đúng vị trí cũ. Rồi lấy ngón tay con di di lên mặt mẹ, di đến đâu nói đến đó: lông mày này, lông mi này... Lúc vạt áo của mẹ bị quạt thổi hất lên, con sẽ kéo xuống để che cái bụng, như mình thường làm với con.

Chứng kiến một bản sao của chính mình như vậy, mình đã tự hỏi: giờ mình muốn cái bản sao này sẽ như thế nào đây? Haizz, mình thực lòng không muốn có bản sao chút nào, sao tốt thì không nói làm gì, sao xấu thì ... áp lực quá, trách nhiệm quá.